Wetsvoorstel

Het kabinet stelt acht maatregelen voor in de BOR en de DSR ab. Vijf van deze maatregelen zijn in dit wetsvoorstel opgenomen met als beoogde inwerkingtredingsdatum 1 januari 2025 (met uitzondering van de afschaffing van de doelmatigheidsmarge DSR ab die later in werking moet treden).